Korkeakoulukohtaiset AHOT-järjestelmän arvioinnit

AHOT korkeakouluissa -hanke toteuttaa syksyn ja talven 2013–2014 aikana maksuttomia korkeakoulukohtaisia arviointeja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnistamisen prosessien käytännön toteutuksesta.

Tavoitteena on arvioida korkeakoulun AHOT-toimintajärjestelmän kokonaisuutta, sen yleisiä tavoitteita ja valintoja ja ennen kaikkea käytännön toteutusta sekä opetus- ja hallintohenkilökunnan että opiskelijan näkökulmista. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa keskeiset kehittämisen kohteet. Ulkoinen palaute edistää järjestelmän kehittämistä kokonaisuutena.

Tarkempia tietoja prosessista ja ilmoittautumisesta löytyy alla olevasta liitteestä.

Korkeakoulujen ilmoittautumisaika arviointiprosessiin päättyy 30.9.2013.

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Tiina Anttila, s-posti tiina.anttila@utu.fi, puh. 040 523 9081

Tags: 

Liitetiedosto: