arviointi

Korkeakoulukohtaiset AHOT-järjestelmän arvioinnit

AHOT korkeakouluissa -hanke toteuttaa syksyn ja talven 2013–2014 aikana maksuttomia korkeakoulukohtaisia arviointeja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnistamisen prosessien käytännön toteutuksesta.

Tavoitteena on arvioida korkeakoulun AHOT-toimintajärjestelmän kokonaisuutta, sen yleisiä tavoitteita ja valintoja ja ennen kaikkea käytännön toteutusta sekä opetus- ja hallintohenkilökunnan että opiskelijan näkökulmista. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa keskeiset kehittämisen kohteet. Ulkoinen palaute edistää järjestelmän kehittämistä kokonaisuutena.

Tags: 

Subscribe to RSS - arviointi